Deliverable-ak

A. Prestakuntza ekintzak

A1. Arrantza jarduera dibertsifikatzeko baimena lortzeko kontsulta

DA1.1. Faktore kritikoen zerrenda, kontsultatu beharreko aginteak eta baimena lortzeko eman beharreko urratsa

DA1.2. Arriskuen ebaluazio kualitatiboa

A2. Aholku taldearen ezarpena

DA2.1. Aholku taldean parte-hartuko duten interesdun baieztatuen zerrenda

B. Inplementazio ekintzak

B1. IZFren (itsas-zabor flotatzailearen) bilketa egiteko itsasontzien eta hesiaren prestakuntza

DB1.1. Teknologia eta helburuko flotaren hautaketa (flotaren analisi sozioekonomikoa barne)

B2. IZFren detekzio operatiboa eta azalera ozeanikoaren inguruan hotspoten iragarpena

DB2.1. IZF itsasertzean eta itsasoan detektatzeko sistemaren erreportajea

DB2.2. IZFren eboluzioa aurreikusten duen sistema operatiboa, denbora errealeko datu metozeanikoak oinarritzat hartuta

DB2.3. Biarritzeko proba lekuan alerta sistema operatiboa

DB2.4. Alerta sistema erabili eta / edo probatu duten erakundeen zerrenda

B3. Itsasontzien monitorizazioa eta energia eraginkortasuna

DB3.1. Ontzien energia-auditoretza, energia aurrezteko neurrien ebaluazioa barne

B4. BZE (bizi-zikloaren ebaluazioa) eta IZFren eko-kudeaketa

DB4.1. Itsas-hondakinen kudeaketa aukeren BZE eta IZFaren kudeaketa planerako diseinu ekologikoen irizpide multzoa

DB4.2. Proiektuaren irtenbideek sortutako ingurumen-efektuari buruzko txostena

B5. Ordenagailu tresna

DB5.1. Ordenagailu tresna eta eskuliburua

B6. Estrategia operatiboaren frogapena

DB6.1. Arrantzaleei eta itsasontzien operadoreei emandako IZFaren kentzeari buruzko prestakuntzaren akta

DB6.2. IZFaren kentzearen datu-basea

DB6.3. Bilketa jarduerei buruzko txostena, bilketa kokapenen mapa barne, eta 5 itsasontziek biltzen dituzten itsas-hondakinen karakterizazioa eta pisua

DB6.4. Satelitez jarraituriko kostu txikiko deriben eraginkortasunari buruzko txostena, bai eta biodegradagarriak diren baliza flotagarriei buruzkoa, kostaldeko erabiltzaileen behaketen ebaluazioei buruzkoa eta itsas-bidaiei buruzkoa ere

DB6.5. Mutrikuko itsas-zaborraren bilketaren kanpainari buruzko txostena

B7. Ebaluazio eta baliozkotze estrategia

DB7.1. Aholku taldeen bileren akta, interesdun parte-hartzaileen zerrenda barne

DB7.2. Balioztutako ordenagailu-tresna eta kudeaketa plana

DB7.3. Itsas-zaborraren bilketa eta kudeaketa

DB7.4. Itsas-hondakinen iturrien azterketa balioztutako gunetan

C. Proiektuaren ekintzen inpaktuen monitorizazioa

C1. Proiektuaren ekintzen eraginaren monitorizazioa

DC1.1. Eraginaren jarraipena – hasiera

DC1.2. Eraginaren jarraipena – erdikoa

DC1.3. Eraginaren jarraipena – amaiera

C2. Proiektuaren eragin sozio-ekonomikoaren monitorizazioa

DC2.1. Proiektuaren eragin sozio-ekonomikoari buruzko txostena

D. Sentsibilizazio publikoa eta emaitzen zabalkundea

D1. Publiko orokorrarako/espezialistarako ekintzak

DD1.1. Iragarki-taulak

DD1.2. Webgunearen zehaztapenei buruzko gida

DD1.3. Layman-en txostena

DD1.4. Logotipoa eta logotipoaren eskuliburua

DD1.5. Txantiloidun karpetak

DD1.6. Bideoak

DD1.7. Komunikazio eta zabalkunde plana

DD1.8. Argitalpen zientifikoak argitalpen aldizkarietan

DD1.9. Jardunaldien kartela / posterra

D2. Azken kontsumitzaile potentzialentzako ekintzak

DD2.1. Proiektuaren datu-basea

DD2.2. LEMA sarearen akta bilduma

DD2.3. LEMA sarearen prozedura operatiboa eta bide-mapa

DD2.4. Eskuliburuaren erabileran parte hartutako entitate kopurua

DD2.5. Eskuliburu elektronikoa

E. Proiektuaren kudeaketa

E1. Proiektuaren kudeaketa orokorra

DE1.1. Hasiera-bileraren akta

E2. Ikuskaritza

DE2.1. Ikuskaritza txostena

E3. “After-LIFE” plana

DE3.1. “After-LIFE” komunikazio plana